Budujemy coraz więcej, z czego wynika ten fakt?

131Budujemy coraz więcej, można powiedzieć iż liczba inwestycji budowlanych zarówno tych zrealizowanych jak wykonywanych i zaplanowanych, jest znacznie wyższa od jakichkolwiek prognoz. Oczywiście nie powinno to jednak nikogo dziwić, wspomina się o dobrym okresie i adekwatnej koniunkturze, która nijako zachęca do budowania własnych domów ewentualnie wspierania największych inwestorów budowlanych. Ogromne znaczenie ma również fakt, iż w ostatnim czasie gospodarka naszego kraju obrała optymalny do tego kierunek rozwoju, gdzie budownictwo odgrywa bardzo duże znaczenie co zresztą widać po rozwoju rynku nieruchomości czy coraz atrakcyjniejszej infrastrukturze drogowej. Nie ma zatem jakichkolwiek wątpliwości, iż budujemy coraz więcej z powodu zapotrzebowania a tym bardziej popytu jaki zapanował na krajowym rynku budowlanym. Dużą rolę odgrywają tutaj także rynki lokalne, gdzie zapotrzebowanie także systematycznie i od dłuższego czasu rośnie.

Comments are closed. Posted by: admin on