Jaką rolę pełni kierownik budowy?

kierownikJaką rolę pełni kierownik budowy, czyli osoba którą nader często można spotkać przy wszelakich inwestycjach budowlanych czy placach gdzie prowadzone są adekwatne do tego prace lub inne działania? Oczywiście jednym z najważniejszych zadań jest organizacja takiej inwestycji z uwzględnieniem konkretnego planu jaki został wcześniej ustalony, kierownik budowy również nadzoruje oraz dokładnie analizuje przebieg prowadzonych prac. Ponosi on odpowiedzialność za ich jakość podobnie jak wszelkie niedociągnięcia, niejednokrotnie jest zatrudniony przez głównego inwestora budowlanego. Można zatem powiedzieć, iż do niego należy końcowe zdanie w aspekcie zakończenia poszczególnych etapów prac budowlanych, jednocześnie czuwa aby przebiegały one zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Kierownik budowy nie jest końcowym odbiorcom ale może uczestniczyć w finalnym zakończeniu samej inwestycji, jego najważniejszą rolą jest dopilnowanie by wszystko zrealizowano tak jak zakładano zwłaszcza jeżeli chodzi o termin zakończenia inwestycji i kwestie związane z bezpieczeństwem.

Comments are closed. Posted by: admin on