Kiedy wstrzymuje się prace budowlane?

pracaKiedy wstrzymuje się prace budowlane oraz kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Oczywiście w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czyli takich które nie pozwalają na realizację określonych zadań. Kolejnym powodem mogą być opóźnienia na danej co do tego płaszczyźnie, czyli przy realizacji konkretnych prac które kolidują z wykonaniem innych, co niestety dosyć często ma miejsce. Podobnie ma się rzecz także w przypadku gdy jakiekolwiek sugestie czy uwagi zgłosi inspektor nadzoru budowlanego, nie ma co ukrywać faktu iż takiego zdarzenia mają miejsce coraz częściej. Warto w przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestycji budowlanej pamiętać o takiej możliwości jednocześnie sytuacjach które mogą wpłynąć na przedłużenie prac prowadzonych w danym okresie. Umowa może zawierać konsekwencję w przypadku nie dotrzymania samego terminu, lecz coraz częściej przedsiębiorcy budowlani zabezpieczają się na wypadek takiego stanu rzeczy a przede wszystkim sytuacji na które nie mają jakiegokolwiek wpływu.

Comments are closed. Posted by: admin on