Kilka słów o naszym rynku budowlanym

103Jak w kilku słowach przedstawić nasz rynek budowlany? Oczywiście w obiektywny dla niego sposób, a więc doceniając pozytywną koniunkturę tym samym to jak się kształtował na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wbrew temu co się wydaje, nasz rynek budowlany dopiero wchodzi w etap pewnej jakości i standardu, co wpływa jednocześnie na jego rzeczywistą wartość, zwłaszcza jeżeli podzielimy go na sektor usługowy oraz produkcyjny. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż w ostatnim czasie rynek budowlany narzucił znacznie większe tempo działania dla wielu firm, niestety nie wszystkie były w stanie sprostać temu zadaniu. Warto jednak dostrzec w rynku budowlanym pewną zależność z branżą, a nawet wręcz działanie na podobnej płaszczyźnie firm które są połączone zarówno z rynkiem jak i zaliczają się do branży. Na pewno nasz rynek budowlany prezentuje odpowiedni potencjał, a z racji coraz większej atrakcyjności generuje coraz większe potrzeby, kształtuje popyt czy jednocześnie wpływa na rozwój także wspomnianej powyżej branży.

Comments are closed. Posted by: admin on