Warto przestrzegać prawa budowlanego

87Warto przestrzegać prawa budowlanego, choć oczywiście niekiedy słyszymy o możliwości skutecznego omijania ewentualnie złej interpretacji kodeksu budowlanego, jednak zazwyczaj kończy się to bardzo poważnymi konsekwencjami. Prawo budowlane jakie jest, każdy z nas wie, niejednokrotnie wręcz nie potrafimy dokonać odpowiedniej interpretacji co niestety kończy się dla nas bardzo źle. Wysokie grzywny a nawet uznanie samowoli budowlanej i nakazanie jej rozbiórki, budowanie niezgodne z projektem czy niedotrzymanie warunków zawartych w dokumentacji technicznej, to sytuacje do jakich lepiej nie dopuszczać. Niestety wiele osób ma na ten temat zupełnie odmienne zdanie, a tym samym mało kiedy przestrzeganie prawa budowlanego czy jego prawidłowa interpretacja ujdzie nam na sucho. Na straży stoi inspektor nadzoru budowlanego jaki zapewne szybko wychwyci wszelkie próby złamania prawa budowlanego jednocześnie nałoży na nas nader wysoką grzywnę a nawet postawi przed sądem. Jeżeli obawiamy się, iż prawo budowlane a raczej jego interpretacja może stanowić dla nas nie lada problem, to pamiętajmy o możliwości skorzystania z pomocy fachowca.

Comments are closed. Posted by: admin on