Z jakimi trudnościami zmaga się budownictwo w naszym kraju

134Z jakimi trudnościami zmaga się budownictwo w naszym kraju? Przede wszystkim brak stabilności a tym samym nieadekwatnego podejścia wielu firm do kwestii wypłacalności względem potencjalnych kontrahentów, niechęć do inwestowania w najnowsze technologie czy zmiany zakresu swoistego działania. Pewnie, że deficyt fachowców oraz pracowników budowlanych to także zagadnienie o jakim należy wspomnieć, jednak nie on hamuje rozwój budownictwa a tym samym stanowi największy problem. W ostatnich latach zrealizowano setki inwestycji publicznych, które branży budowlanej zapewnić powinny stabilizację, jak jednak pokazuje życie jest wręcz odwrotnie a większość wykonawców budowlanych stanowią dzisiaj zagraniczne firmy, co jednak nie powinno nikogo dziwić. Skoro na naszym krajowym rynku zaczyna brakować nie tylko rąk do pracy ale przede wszystkim odpowiedniego podejścia do kwestii realizacji postawionych mu zadań, to nie bądźmy zaskoczeni faktem iż poszukuje się innych bardziej atrakcyjnych rozwiązań. Budownictwo w naszym kraju nie potrzebuje motoru napędowego czy impulsu do działania, lecz przede wszystkim ustabilizowania kwestii związanych z funkcjonowaniem wspomnianej branży.

Comments are closed. Posted by: admin on